Kalkulace vizitek
doplňte název firmy nebo jméno osoby uvedené na vizitce
Název zakázky nutno zadat
Podklady
Formát
Typ papíru
Gramáž
Barevnost
Laminace
Rylování
Po rylování ručně složit
Perforace listů
Tvarový výsek  Digitální tvarový výsek
Kulacení rohů
Zlacení Digitální nanesení metalické nebo jiné folie
Počet kusů
Poznámka