Slovnek pojm

Digitln tisk | Velkoformtov tisk / Foliopsmo | Fotoknihy/Fotky | Absolventské práce | Textil s potiskem | Taky CD/DVD | Plastov karty | Foliopismo | Roll up

 

Nzev Popis
1/0  Jednostrann ern tisk. 
1/1  Oboustrann ern tisk. 
4/0  Jednostrann barevn tisk. 
4/4  Oboustrann plnobarevn tisk. 
CMYK  Barevn tisk bez ohledu na poet barev (krom kovovch odstn jako napklad zlat a stbrn). 
DROVN  Vyvrtn otvoru o prmru 4 - 8mm. Pouv se pro visaky nebo dokumenty, kter je poteba zavsit do anonu. 
EXPRESN TERMN DODN  Termn, kdy je zakzka pipravena k expedici. To znamen datum, kdy je mon zakzku osobn vyzvednout v Karlovch Varech a nebo je pedna kurrn slub, kter j doru nsledujc pracovn den. Pro vyzvednut na zastoupen v Plzni to znamen datum, kdy bude veer zakzka pevezena do Plzn a k vyzvednut bude nsledujc pracovn den. 
FORMT  Nerozliuje se na ku a na vku, prost vyberte rozmr bez ohledu na orientaci. 
GRAM  Toto slo uvd hmotnost jednoho tverenho metru papru. V praxi to znamen, e m je slo vy, tm je papr tvrd a silnj. Pklad: bn kancelsk papr m plonou hmotnost 80g/m2. Vizitky se vtinou tisknou na 300g/m2. 
LAMINACE  Povrchov prava - jde o potaen papru omyvatelnou folii v lesklm nebo matnm proveden. Me bt jednostrann i oboustrann. 
PERFORACE  Naseknut papru, kter umouje jeho pozdj odtren - vstupenky, odpovdn kupony apod. 
PERSONALIZACE  Vechny tiskov lohy jsme schopni automatizovan personalizovat. Jedn se o slovn, popisovn, vkldn variabilnch dat, fotek nebo textovch dk.  
PODKLADY  V tto kolonce vybrte buto monost, e nm dodte tiskov PDF soubor, kter vytiskneme a knihasky zpracujeme a nebo monost, e nm dodte veker podklady a grafick zpracovn bude provedeno odborn u ns. Po zhodnocen kvality podklad a rozsahu poadovan prce Vm do kalkulace doplnme cenu za grafick zpracovn a odeleme Vm informan e-mail. Textov podklady poslejte ve Wordu, obrzkov v JPEG s rozlienm 300 Dpi a kivkov (nap. logo nebo znaka) ve formtu CDR nebo Ai. Do poznmky v objednvce uvete Va pedstavu zpracovn. 
RYLOVN  Je nutn u papr s gram vy ne 170g v ppad, e chcete papr pozdji peloit - jedn se o strojem vytlaenou rhu v papru, kter usnaduje jeho peloen. 
SLOKY TISKOPIS  Vtinou samopropisovac formule se slepenmi listy. 
STANDARDN TERMN DODN  Termn, kdy je zakzka pipravena k expedici. To znamen datum, kdy je mon zakzku osobn vyzvednout v Karlovch Varech a nebo je pedna kurrn slub, kter j doru nsledujc pracovn den. Pro vyzvednut na zastoupen v Plzni to znamen datum, kdy bude veer zakzka pevezena do Plzn a k vyzvednut bude nsledujc pracovn den. 
TYP PAPRU   Kdov papr je typ, se kterm se setkvte napklad u vtiny asopis. Bezdev ofset je obyejn papr, kter znte z vpis banky nebo z klasick korespondence. Pltno - raen bl je papr se strukturou hrubho pltna. Color Copy je kvalitou ve ne bezdev ofset, ale ne tak hladk jako kdov papr. Grafick kreativn je speciln karton rzn barevnosti a struktury, kter si mete vybrat u ns ve vzornku, hod se pro luxusn tiskoviny. 
VAZBA  Twin Wire s hkem - kroukov vazba s hkem na zaven, nap. kalende. V1 - mkk seitov vazba, kde se ke spojen sloek a oblky pouvaji skobky ve hbet, vhodn pouit do 80 stran papru 80g. V2 - lepen vazba, listy jsou ve hbetu do kninho bloku spojeny tavnm lepidlem (siln katalogy apod.) Vhodn pro lepen vnitk na papru do 135g. V2 PUR - listy jsou ve hbetu do kninho bloku spojeny polyuretanovm lepidlem (siln katalogy apod.) Nutn pro lepen vnitk na papru nad 135g a zejmna kdovch papr. U vazby V2 PUR je nutn potat s del dodac lhtou - cca tden.  

 

Zavt okno