Planografie

Nabízíme Vám jedinený systém on-line objednávání tisku a kompletace projektových a jiných dokumentací s výhodami, které Vás budou bavit

Technologie

Nejnovjší tisková technologie s pigmentovým inkoustem, který je odolný vi vod, UV záení i vysokým teplotám tiskne s výraznými a jemnými detaily rychlostí 4 formáty A0 za 1 minutu. Tisky mete klidn nechat uprosted léta v aut a vysoká teplota jim neublíí, jako se to dje u technologií s pryskyicovými pigmenty, které se mohou rozehát a slepit. Jsme pipraveni kvalitu našeho tisku porovnat s jakoukoliv technologií, kterou jste doposud znali a zárove Vám dokázat, e tisk u nás je levnjší, ne tisk na vlastním plotru. Mete tisknout barevn za cenu ernobílého tisku!!! Staí se s námi spojit, domluvit si schzku, na které zjistíme všechny Vaše poteby a pedvedeme Vám monosti, které jste dosud moná neznali.

Tiskneme na pokání

Jsme pipraveni tisknout prakticky na pokání a on-line objednání Vám umoní odeslat objednávku v pohodlném systému a zakázku si buto rovnou vyzvednout a nebo si jí nechat doruit na urenou adresu. Podívejte se na produktivitu ve zrychlené osmihodinové pracovní smn https://www.youtube.com/watch?v=a5-9_n0FQEE

Spokojený zákazník je náš cíl

State se i Vy souástí velké komunity našich spokojených zákazník a nechte se hýkat našimi slubami. Ke kadé zakázce dostanete malý dárek - z kadé uskutenné zakázky se Vám pipisuje urité procento do tzv. Penenky. Peníze z této penenky mete pouít pi další objednávce tisku dokumentace nebo pi objednávce jakéhokoliv produktu v našem on-line systému.

Ceny tisku (planografie)

Orientaní cena nepravidelných objednávek je uvedena v našem BRONZE ceníku.

Stálým zákazníkm je pidlen individuální ceník na základ jejich poteb a objem. Je poteba se pouze registrovat.

Domluvíme s Vámi monosti odloené fakturace, dopravu hotových zakázek k zákazníkovi nebo jeho klientovi, archivaci dokument a další individuální podmínky.

Pouze u nás získáte tisk barevných projekt za cenu ernobílých. Zpehledníte své projekty pro všechny, kteí s nimi budou pracovat. Staí se pihlásit, nahrát data a zadat poadavky. Cenu spoítáte on-line a hned on-line objednáte. O stavu své zakázky budete pravideln informováni e-mailem.

Zaate se do dlouhé ady zákazník, kteí si u spoítali, e se jim vyplatí si tuto slubu zadat a mít kompletn pod kontrolou své náklady na výrobu projektových dokumentací.

V pípad dotaz neváhejte volat HOT LINE.

Jsme tu proto, abychom Vám zpíjemnili a zlevnili Vaše podnikání.

Pihlen do on-line systmu

Jmno:  
Heslo:  

Zapomenutheslo Nov registrace

Platebn metody Facebook


V obchodnk:

Petra Szebenyiov, petra.szebenyiova@polypress.cz, 777 923 997