Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Vydlvejte s nmi!

Na portálu polypress.cz/online provozujeme systém slev a provizí pro vrné zákazníky. I Vy se mete stát jedním z nich.

Elektronická penenka

Jednoduchá – automatická – pro kadého registrovaného uivatele
Kadý registrovaný klient má automaticky piazenu svou slubu „Elektronická penenka“. Pi kadém nákupu se Vám do této virtuální penenky pite korunový bonus, který mete vyuít pi dalších nákupech ve form slevy na slubu nebo produkt. V kadém okamiku vidíte obsah penenky a jednoduchým zaškrtnutím políka pi objednávce mete obsah elektronické penenky pouít.

Sleva

Automatická – objemová – pro pravidelného registrovaného uivatele
Sleva je dopoítávána po registraci uivatele automaticky pi kadé kalkulaci. Je urena pravidelným a velkoobjemovým uivatelm. Velikost slevy je urena velikostí obratu za minulý kvartál nebo objemovou smlouvou. V pípad, e máte zájem o obdobnou objemovou smlouvu, kontaktujte nás na smid@polypress.cz s pedmtem e-mailu: Mám zájem o objemovou smlouvu.

Provizní systém

pehledný – automatický – motivaní
Jste s našimi slubami spokojeni? Jsou naše produkty a sluby zajímavé? Chcete si jednoduše vydlávat?
Jestlie jste alespo jednou dopovdli ANO, tak je tato sluba urena práv Vám. Po Vaší registraci do systému polypress.cz/online máte monost v odkazu „provizní systém“ kdykoliv rozesílat na vámi doplnné e-mailové adresy doporuení na sluby a produkty tohoto portálu. Portál sám na uvedené adresy odešle Vámi upravený e-mail s linkem. Jestlie se Váš kontakt registruje pes tento link do systému tohoto portálu, bude se VÁM z kadé jím realizované a zaplacené zakázky piítat korunový bonus. Aktuální velikost zjistíte po pihlášení. Tento bonus mete kdykoliv vybrat nkterým z tchto zpsob:

1. sluby a produkty portálu polypress.cz/online se slevou 25%
2. produkty z katalogu reklamních pedmt

Zpsob výbru provize

Jakmile nastádáte dostaten velkou sumu, vyberete si produkt nebo slubu. V sekci provizní systém pak vyplníte formulá a ten odešlete. V pípad slueb a produkt portálu polypress.cz/online napíšete název zakázky nebo název produktu. V pípad katalogu reklamních pedmt si vyberete pedmty a jejich kódy spolen s poty kus pošlete e-mailem svému obchodníkovi. Do pedmtu nebo textu e-mailu uvete – Výbr provize. O zbytek se postaráme my. Bhem následujícího pracovního dne obdríte zprávu o prbhu výbru provize s termíny.