Tvarovy vsek

Digitální tvarový výsek umouje vyrobit libovolný tvar celého produktu i libovolný tvar vyezaný uvnit produktu bez nutnosti výrovy výsekové formy. Vyezává se z tiskových dat které musí být pipraveny ve vektorovém formátu PDF ve velikosti 1:1. Linky, které pedstavují ez vyznate purpurovou barvou a linky, které pedstavují ryl/big, vyznate azurovou barvou. Linky musí být souvislé a musí být perušované. Na tloušce nezáleí, ale doporuujeme 0,3 - 0,5bodu. K datm vlote také náhled kombinace výseku a tiskových dat, aby bylo zejmé, jak se výsek aplikuje na grafiku.

 

Zavt okno