Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Informace pro kategorii Tašky s potiskem.

Tento kalkulaní formulá je uren výhradn pro igelitové (PE) tašky s potiskem v menších tiskových nákladech. V nabídce kalkulátoru jsou pouze standardizované rozmry tašek se základní barevnou škálou, kdy poet dostupných barev se liší v závislosti na zvoleném rozmru a provedením tašky. Tašky jsou potiskovány a dodaten, kdy technologie potisku tašek umouje pouze potisk grafikou s plnými plochami (tj. bez pechod a rastr) a s odstupem tisku od okraj tašky. Z ekonomického hlediska je nejlepší volbou jednostranný jednobarevný potisk na bílé tašce. V pípad volby oboustranného potisku mjte na pamti fakt, e potisky na svtlých materiálech mohou prosvítat na druhou stranu tašky a tak se vzájemn rušit.