Standartní formáty

Digitální tisk

Vizitky, pozvánky, letáky, plakáty,
kalendáře, katalogy, brožury,
skripta, bloky, tiskopisy, návody,...atd.

Velké formáty

Velkoformátový tisk / Foliopísmo

Plakáty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitně vytištěné digitální
fotografie, různé povrchové úpravy,
různé formáty

Absolventské práce

Absolventské práce

Diplomové, bakalářské
a disertační práce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamní textil s potiskem
a potisk dodaného textilu

Potisk tašek

Tašky s potiskem

Igelitové tašky s potiskem (PE tašky)
Papírové tašky s potiskem (EKO tašky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk obálek

Potisk obálek

Obálky

Informace pro kategorii Potisk a duplikace CD/DVD.

Zobrazený kalkulační formulář slouží k zadání výroby prezentačních, hudebních nebo filmový nosičů a jejich příslušenství, a to v malých objemech, se širokou variabilitou a krátkých dodacích lhůtách. Potisk nosičů je zajištěn formou přesně aplikované samolepky. Jednou z možných voleb je duplikace dat, která je výhradně formou vypalování na profesionálním duplikátoru (nejedná se tedy o lisovaný nosič). K duplikaci doručujeme dodat Vámi odzkoušený funkční master (vzorový kus).