Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Informace pro kategorii Potisk a duplikace CD/DVD.

Zobrazený kalkulaní formulá slouí k zadání výroby prezentaních, hudebních nebo filmový nosi a jejich píslušenství, a to v malých objemech, se širokou variabilitou a krátkých dodacích lhtách. Potisk nosi je zajištn formou pesn aplikované samolepky. Jednou z moných voleb je duplikace dat, která je výhradn formou vypalování na profesionálním duplikátoru (nejedná se tedy o lisovaný nosi). K duplikaci doruujeme dodat Vámi odzkoušený funkní master (vzorový kus).