Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Informace pro kategorii Absolventské práce.

Zobrazená kategorie je urena pro zadání absolventských prací, jako jsou bakaláské, diplomové, dizertaní a rigorózní práce, ve form knihy o velikosti A4 s pevnými deskami se syntetickým potahem a digitálním zlacením i stíbením na titulní stran. V kalkulátoru je moné volit z nkolika provedení, jejich kombinací a také nkolika doplk v závislosti na poadavcích školského zaízení. Vnitní listy jsou ze silnjšího ofsetového papíru potištné z jedné strany. Pro tisk vnitních list dodávejte výhradn tiskový PDF soubor s vloenými písmy! Jednou z moností výbru v kalkulátoru je také varianta dodání vytištných list z Vaší strany. Na výrobu práce je obvykle poteba jednoho pracovního dne, kdy však drazn doporuujeme rezervu minimáln jednoho pracovního dne navíc.