Vyzkoušejte výjimečnou kvalitu tisku projektových a jiných dokumentací.

Příprava dat pro planografické zakázky                                 

Pro efektivní a bezproblémový tisk Vaší zakázky jsme vypracovali přehled jednoduchých doporučení pro přípravu dat. Doporučení nejsou závazná, nicméně pozitivně ovlivní proces tisku a rychlé doručení zakázky až do Vašich rukou. Bez komplikací a nedorozumění, která by mohla vzniknout v důsledku nesprávně připravených dat.


Rozměry a formáty

Klíčovým prvkem při tisku technické dokumentace je rozměrový standard, v našem případě A-čkový. Disponujeme všemi šířemi rolí v tomto standardu (viz bod 3), čímž optimalizujeme pracovní postup při tisku a šetříme nejen čas, ale i Vaše peníze, protože:

 • Nemusíte objednávat formát A1, abyste vytiskli jeden úzký výkres o výšce 297 mm a šířce 841 mm. Jednoduše při vyplňování objednávky zadáte tyto rozměry: 297 mm (A4 na výšku) a 841 mm (4ks A4 na výšku).

 • Stejně tak nemusíte kvůli zaplnění většího objednaného formátu vyplňovat volný prostor více výkresy – díky normalizovaným šířím rolí v A-standardu tiskneme každý výkres na celou šíři role zvlášť, téměř tak nedochází ke zbytečným prořezům a odpad při tisku je minimální.
   
 • Odpadává tak i pracné vyskládávání více dokumentů/výkresů do jednoho pdf dokumentu.
   
 • Doporučení:
  1. Každý výkres, prosím, posílejte jako jednotlivé PDF dokumenty, které přidáte nebo přetáhnete do tohoto okna a zvolíte Nahrát

  2. Výkresy, prosím, posílejte v „čistém formátu“ tj. výkres o rozměru 841x297 mm bude v PDF dokumentu, jehož stránka bude také o rozměrech 841x297 mm. Laicky řečeno, výkres bude vyplňovat celý povrch dokumentu – okolo výkresu nebudou žádné prázdné plochy.
  3. Alespoň jeden ze dvou rozměrů výkresu by měl odpovídat normalizovaným A-čkovým rozměrům: 297, 420, 594, 841 nebo 1016 mm. Podle tohoto rozměru vybíráme roli, na kterou tiskneme a eliminujeme tak nutnost vytisknutý výkres ručně obřezávat. Pokud je Váš dokument mimo „A“ standard, tak si s ním také poradíme.
    
 • Při respektování normalizovaných formátů můžete každý další výkres od počátku zpracovávat ve formátu, o kterém budete vědět, že u nás bez problémů vytisknete.
   
 • Data, prosím, zasílejte nejlépe v PDF, případně v JPG či TIFF

   

Název dokumentu

Data, která nám zašlete, zpracováváme interním systémem. Podobně jako u mnohých moderních informačních systémů, i u nás mohou diakritická znaménka a nestandardní symboly v názvu dokumentu při zpracování způsobit neobvyklé chování. Zpravidla se jedná o vypadávání celých znaků z názvu dokumentu, což znesnadňuje jejich identifikaci při výběru pro tisk. Proto je vhodné dokumenty pojmenovávat bez diakritiky.
Data samotná uchováváme po určitou dobu v našem archivu. V případě potřeby jsou připravena k dotisku dalších kopií. Přestože každým datům přiřazujeme unikátní číslo, které se shoduje s číslem objednávky, je na místě Vám doporučit jistý systém při pojmenovávání dokumentů. Vhodné je např. na prvním místě uvést číslo výkresu, poté formát výkresu a následně obsah výkresu. Zkratky velkými písmeny, slova malými:
Vzor vhodného názvu: D1.01_A3_1NP_dilna_nova.pdf

 

Další důležité informace

Technologie tisku výkresů, kterou disponujeme, se řadí mezi žhavé novinky na trhu tiskových strojů. Hlavní předností, která hraje ve Váš prospěch je rychlost tisku. Naprostou většinu objednávek expedujeme ještě v den přijetí objednávky, případně Vám výkresy vytiskneme na počkání.
Kvalita tisku je ve srovnání s ostatními plotterovými tiskárnami lepší. Inkoust zasychá ihned po vyjetí archu z tiskárny a výkres je připravený k okamžitému skladu na požadovaný formát. Mimo to, barvy jsou UV stálé a odolné proti vlhkosti a vysokým teplotám. Cenový rozdíl při tisku barevné a černobílé dokumentace je prakticky setřen a nic Vám tak nebrání tisknout plnobarevně.
Mírným nedostatkem, kterým se ovšem vyznačují téměř všechny tiskárny, je, že tiskárna netiskne do krajů. Z šíře role se z pravé a levé strany nepotisknou 3 mm. Nejedná se však o žádný závažný problém, protože výkres samotný, včetně rozpisky, zpravidla nebývá umístěn na hraně výkresu. Může dojít pouze k oříznutí rámečku, který přesně opisuje výsledný formát shodující se s šíří role. Měřítko výkresu zůstává nezměněno, bílý 3mm okraj poté působí jako rámeček.
Vkládání skladových značek do dokumentu je jednoznačně pozitivum šetřící čas. Souvisí s ním však důsledné dodržení doporučení č. 2 v předchozí kapitole – okolo výkresu nesmí být prázdná plocha. V opačném případě dochází ke skladu v nevhodném bodě. Standardně skládáme výkresy na formát A4 na výšku, to znamená, že první značka skladu, který bude obsahovat rozpisku, se bude nacházet ve vzdálenosti 210 mm od okraje dokumentu.
Věříme, že data připravená dle výše uvedených doporučení Vám zpříjemní a zpřehlední práci, stejně jako nám umožní pracovat rychleji a předávat Vám tak výkresy do rukou v kratším čase a ve vyšší kvalitě. V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktujte na:

kojnok@polypress.cz     607 267 338
Tým Polypress
Kompletní tisková řešení