Pro u vbr si vyberte jednu z rmcovch kategori.

Informace pro kategorii B2

Kategorie digitálního tisku XL je samostatnou kategorií s vlastní tiskovou technikou formátu B2 (700 x 500mm), vhodnou pro tiskové náklady v ádech stovek kus. Pro vyšší náklady je lepší kontaktovat obchodníka pro nabídku ofsetového tisku. Potisknutelná plocha je maximáln 680 x 480mm a má omezený výbr potiskovaných materiál. Nelze potiskovat vlastní papíry. Vysoce kvalitní digitální tisk je velmi podobný ofsetovému tisku a na nkteré (zejména ofsetové) papíry je dokonce kvalitnjší. V ádném pípad nejde kalkulan ani technologicky kombinovat s digitálním tiskem formátu 330 x 482mm. Jeliko je píprava stroje formátu B2 mnohem náronjší a na stroji se zpracovává mnoství ji uzavených zakázek, tak není ani moné bez osobní domluvy s naším obchodníkem zkracovat nastavené dodací lhty. Pokud poadujete zkušební výtisk touto technologií, je moné se domluvit s obchodníkem, ale vzhledem k náronosti zpracování jsme nuceni útovat paušální poplatek ve výši 250,- K + DPH