Pro užší výběr si vyberte jednu z rámcových kategorií.

Informace pro kategorii B2

Kategorie digitálního tisku XL je samostatnou kategorií s vlastní tiskovou technikou formátu B2 (700 x 500mm), vhodnou pro tiskové náklady v řádech stovek kusů. Pro vyšší náklady je lepší kontaktovat obchodníka pro nabídku ofsetového tisku. Potisknutelná plocha je maximálně 680 x 480mm a má omezený výběr potiskovaných materiálů. Nelze potiskovat vlastní papíry. Vysoce kvalitní digitální tisk je velmi podobný ofsetovému tisku a na některé (zejména ofsetové) papíry je dokonce kvalitnější. V žádném případě nejde kalkulačně ani technologicky kombinovat s digitálním tiskem formátu 330 x 482mm. Jelikož je příprava stroje formátu B2 mnohem náročnější a na stroji se zpracovává množství již uzavřených zakázek, tak není ani možné bez osobní domluvy s naším obchodníkem zkracovat nastavené dodací lhůty. Pokud požadujete zkušební výtisk touto technologií, je možné se domluvit s obchodníkem, ale vzhledem k náročnosti zpracování jsme nuceni účtovat paušální poplatek ve výši 250,- Kč + DPH