Plakáty

Plakty / Fotoobrazy

Produkty titn na standardnch
i specilnch paprech

Samolepy

Samolepy

Produkty ze samolepicch fli
pravidelnch i speciln tvar

Plachty

Plachty / Roll up systmy

Produkty z pogumovanch textli
s monost aplikace chyt, roletov stojany

Cedule

Cedule

Samolepic flie s podkladovmi
materily PVC, plech, Kapa, Tubond

Foliopsmo

Foliopsmo

Samolepic ezan grafika
s podkladovmi materily PVC,
plech, Kapa, Tubond

Informace pro kategorii Velkoformátový tisk.

Zobrazené hlavní kategorie slouí ke kalkulaci a zadání produkt vtších rozmr, zejména z oblasti prezentací v interiérech, exteriérech anebo na dopravních prostedcích. Alternativn ji lze vyuít také pro zadání specifických produkt, jejich rozmr pesahuje monosti kategorie Digitální tisk (vtší ne 320x470 mm).

 

Plakáty / Fotoobrazy.
Volba podkategorie Plakáty je vyuívána zejména pro produkty, které rozmrem pesahují monosti digitálního tisku, tj. jsou vtší ne 320x470 mm. Omezením této podkategorie je výbr materiál, který je dán technologií výroby. V podkategorii Fotoobrazy lze zadat výrobu velmi vkusné prezentace formou potištného speciálního plátna, které me být nataeno na masivnjší devný rám.

Samolepky
Kalkulaní a zadávací formulá slouí pro produkty výhradn z PVC samolepicích fólií se zvýšenými nároky na trvanlivost, speciálních tvar nebo rozmrem pesahují monosti kategorie Digitální tisk.

Plachty / Roll up systémy
Podkategorie plachty je urena pro produkty zejména z pogumovaných textilií, tzv. bannery, urené k zavšení na konstrukce i do prostoru. Bannery lze opatit okováním a zesíleným okrajem, který doporuujeme pro velikosti pesahující cca 1,5 m. Podkategorie Roll-up systémy je urena pro zadání kompaktní mobilní prezentace formou samonavíjecích hliníkových stojan, vetn tisku motivu a pepravního pouzdra.

Cedule
Zobrazená podkategorie je zamena na výrobu cedulí s potiskem a na výrobu magnetických fólií. Ve formulái lze volit ze široké škály nosných materiál rzné tloušky v závislosti na úelu pouití produktu.

Fóliopísmo
Formulá slouí výhradn pro zadání tzv. ezané grafiky. Výsledným produktem je vyezaná PVC samolepicí fólie bez potisku v urené barv. Barvy fólií jsou v omezené barevné škále, kdy skladem jsou pouze základní barvy. Preferovanou barvu fólie uvádjte do poznámek v objednávce.