Pm stotisk

Pm stotisk

Pro syntetick i bavlnn textil od 30 ks
Potisk pmo na textil
Tisk jednotlivmi specilnmi barvami

Transferov tisk

Transferov tisk

Pro syntetick i bavlnn textil od 1 ks
Plnobarevn potisk speciln fli
Libovoln tvar i barevnost potisku

Vivka

Vivka

Pro syntetick i bavlnn textil
Trvanliv znaen vyitm motivu
Vhodn pro men plochy

Pro u vbr si vyberte jednu z rmcovch kategori.

Informace o potisku textilu

Pímý sítotisk - technologie potisku jednotlivými barvami pímo na textil. Barvy se zde aplikují po jedné na textil pes speciální síto, co omezuje pouití sítotisku pro motivy sloené z mén barev, bez drobných detail, pechod, apod., jako jsou napíklad fotografie. S ohledem na vyšší vstupní náklady na kadou tiskovou barvu je tato volba vhodná pro vyšší poty kus, cca 20-30 ks/druh potisku. Výhodou této technologie je vysoká trvanlivost potisku, tém bez omezení její aplikovatelnosti podle sloení materiálu a finanní výhodnost u velkých sérií

Transferový tisk - plnobarevný potisk formou vysoce elastické fólie, která je nejprve potištna speciálními pigmentovými barvami a následn za vysokého tlaku a teploty napresována na textil. Tato technologie potisku má v podstat neomezenou aplikovatelnost po stránce sloení i struktury textilu, tzn., je vhodná jak pro syntetické materiály, tak pro bavlnu. Transferový potisk je skvlou volbou pro série od 1 kusu s kvalitou potisku konkurující klasickému pímému sítotisku. Pouívá se všude tam, kde nelze aplikovat pímý digitální potisk, napíklad z dvodu syntetické sloení textilu, a dále jako náhrada pímého sítotisku u malých sérií s vícebarevnými motivy. 

Digitální potisk - plnobarevný potisk pímo na bavlnný textil speciálními pigmentovými barvami. Tento potisk je nejrychlejší a velmi kvalitní cestou pro malé série od 1 kusu. Jeho výhodou jsou neomezené monosti sloení grafiky, jako je napíklad tisk fotek, tisk pechod, vetn bílé barvy. Dále jako jediný ze všech technologií nevytváí hmatov výraznou vrstvu v oblasti potisku, kdy tato jeho vlastnost vyniká nejvíce u bílého textilu. Omezením technologie je pouití na textil ze 100% bavlny, ideáln hladký, kdy minimem je 65% obsah bavlny. Dále, pro kvalitní potisk musí být textil bez silikonové povrchové úpravy a bez ošetení aviváí.

Výšivka - nejtrvanlivjší forma aplikace grafiky na textil. Její pedností je luxusní vizuální dojem znaeného textilu a tém její neomezená ivotnost. Nevýhodou jsou vysoké vstupní náklady související s nutností tvorby vyšívacího programu, a proto není vhodná pro malé série. Dále, výšivky mají omezenou reprodukci barev a konstrukci grafiky, jako je napíklad velikost písma a linek. Výhodou technologie je, e vyšívací programy jsou archivovány a lze je v budoucnosti vyuít pro výšivku také jiného textilu, bez nutnosti opakované úhrady tvorby vyšívacího programu.