Plakáty

Plakty fotografick kvalita

Plakty s univerzlnm pouitm
pro prezentaci, fotografie a vitrny

Plakáty vlepov

Plakty pro vlepov plochy

Plakty pro vlep na inzertn plochy
na bnm a reflexnm pape

Fotoobrazy

Fotoobrazy

Dekoran pedmt uren
do interiru imitujc malsk pltno

Pro u vbr si vyberte jednu z rmcovch kategori.

Informace o velkých formátech

Šíe tiskové role je uvedena v závorce u zvoleného typu materiálu i papíru.

Pesahuje-li Váš produkt uvedenou šíi tiskové role, bude sestaven z více kus.

Pro bzné tiskoviny a samolepy bez tvarového obezu do formátu 320 x 470 mm, pouijte on-line kalkulaci „Standardní formáty“.

Poadujete-li grafické zpracování, uvete do poznámek zadání a podklady, které mete poskytnout. Cenu za grafického zpracování Vám poté zkalkulujeme.

Jestlie se Vám výsledná cena tisku jeví jako vysoká (zejména u vysokých potu kus), ádejte monost individuální ceny.