Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Jak kalkulovat a jak objednvat?

1. Kalkulace

V prvnm kroku si vyberte grafickou ikonu s poadovanm produktem. V druhm kroku si nezvazn spotejte Vai zakzku podle poadovanch kritri. Kalkultor vyhodnot poadavky a spot kalkulaci. Pokud by zadan rozmr pesahoval monosti potisku, kalkultor Vs na tuto skutenost upozorn.

2. Objednvka a pedn poklad

Stiskem tlatka Objednat, kter se Vm objev pod kalkulac, pokrote k objednvce. Doporuujeme objednvat jako registrovan uivatel, co Vm nabz mnoho vhod. Vyplte prosm vechna okna a ppadn dal informace uvete do poznmky. Pi odesln objednvky si zvolte formu, kterou nm pedte Vae tiskov data. Umme tisknout nejlpe z PDF soubor, ale i z rastrovch formt (jpg, bmp, tiff,...) nebo posctript, word a excel. Upozornn - pouze formt PDF Vm i nm umon vytisknout na 100% to co chcete. Automaticky provdme archivovn Vaich zakzek pod dobu 2 let a to zdarma.
U kad objednvky dostanete korekturn nhled potisku a teprve po jeho odsouhlasen bude zakzka pedna do tisku.

3. Tisk

V ppad, e dodan data jsou korektn, objednvka jasn a korektura schvlen, zan fze tisku. V zvislosti na okamit vytenosti stroj je zakzka v nejbli mon dob zpracovna. Nsleduje dokonovac fze procesu schnut, balen apod.

4. Pedn zakzky

Hotovou zakzku je mon pevzt osobn v provozovn (viz kontakty) nebo doruit kamkoli kurrem (General Parcel nebo eskou potou), kter garantuje doruen zakzky kamkoli po R do 24 hodin. V ppad velmi urgentnch zakzek s nutnou distribuc po cel R v rmci hodin vyuvme slueb D-Kurr spolenosti esk drhy s vyzvednutm zakzky na vlakovm ndra v clovm mst.


O VECH KONECH BUDETE INFORMOVNI E-MAILEM.