Standartní formáty

Digitální tisk

Vizitky, pozvánky, letáky, plakáty,
kalendáře, katalogy, brožury,
skripta, bloky, tiskopisy, návody,...atd.

Velké formáty

Velkoformátový tisk / Foliopísmo

Plakáty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitně vytištěné digitální
fotografie, různé povrchové úpravy,
různé formáty

Absolventské práce

Absolventské práce

Diplomové, bakalářské
a disertační práce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamní textil s potiskem
a potisk dodaného textilu

Potisk tašek

Tašky s potiskem

Igelitové tašky s potiskem (PE tašky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk obálek

Potisk obálek

Obálky

Termíny

Standardní termíny výroby pro jednotlivé produkty uvedené v soupisu níže, jsou primárně realizovány v rámci naší obvyklé pracovní doby. Proto při zadání termínu zhotovení kratšího, než je uveden v soupisu níže, bude upraven na nejbližší možný standardní termín. Expresní termíny výroby vždy po dohodě s naším obchodníkem, kdy je Vám termín případně potvrzen. S expresními termíny také souvisí navýšení kalkulované ceny o procentuální přirážky v závislosti na požadovaném termínu.

Standardní výrobní lhůty

Tiskoviny bez vazby (vizitky, letáky, plakáty…): 16 pracovních hodin (2 pracovní dny).

Tiskoviny s vazbou nebo knihařským zpracováním (skripta, kalendáře, knihy, katalogy): 40 pracovních hodin (5 pracovních dnů).

Tiskoviny s UV lakem: 7 pracovních dnů.

Plakáty (VF): 16 pracovních hodin (2 pracovní dny).

Samolepy (VF): 16 pracovních hodin (2 pracovní dny).

Plachty (VF): 32 pracovních hodin (4 pracovní dny).

Cedule: (VF): 40 pracovních hodin (5 pracovních dnů).

Expresní výrobní lhůty

Tiskoviny bez vazby (vizitky, letáky, plakáty…):
Expresní tisk do 8-mi pracovních hodin od zadání +25 % z celkové ceny zakázky.
Expresní tisk do 5-ti pracovních hodin od zadání +50 % z celkové ceny zakázky.

Tiskoviny s vazbou nebo knihařským zpracováním (skripta, kalendáře, knihy, katalogy):
Expresní tisk do 24 pracovních hodin od zadání (3 pracovních dní) +25 % z celkové ceny zakázky.
Expresní tisk do 16-ti pracovních hodin od zadání (2 pracovní dny) +50 % z celkové ceny zakázky.

* Uvedené udaje se vztahují pouze na digitální tisk a nevztahují se ofsetový tisk. VF = produkty v kategorii „Velké formáty“.